2020. szeptember 27., vasárnap

Kulcs egy békésebb, szeretetteljesebb, szabadabb világhoz

Sokan félreértik a megbocsátás fogalmát, és arra gondolnak, hogy ha megbocsátjuk a „bűnöket”, akkor minden csak egyre rosszabb lesz. Pedig ennek épp az ellenkezője igaz, és A csodák tanítása ezt akarja velünk megértetni. 

Minden baj forrása az, hogy mindannyiunk elméje tele van támadó gondolatokkal önmagunkra, a többi emberre és a világra vonatkozóan. Ezek a támadó gondolatok teremtik a nehézségeket és a konfliktusokat. Ha hajlandóak vagyunk ezekre ránézni, és megbocsátani őket magunknak és mindenki másnak, akkor onnantól kezdve egy valóban békés és szeretetteljes világban élhetünk. 

Így ennek a hétnek az imája abban támogat, hogy ez a megértés és ez a szándék megszülessen benned, hogy mostantól egyre csodálatosabb legyen minden egyes napod. 

Mondd el ezt az imát magadért, és mindazokért, akik a héten az eszedbe jutnak. 

A való világ az a lelkiállapot, amelyben tisztán látszik, hogy e világ egyetlen célja a megbocsátás. Nem a félelem a célja, mert a bűntudattól való megszabadulás vált e céllá. Érzékeled a megbocsátás értékét, és ezen érték lép a bálványok helyébe; többé már nem keresed a bálványokat, mert nem tartod értékesnek az „ajándékaikat”. Nem állítasz fel hasztalan szabályokat, senkitől és semmitől nem követeled már meg, hogy illeszkedjen be erővel a félelem álmába. (A csodák tanítása, TSZ. 30. V. 1:1-4.)

2020. szeptember 14., hétfő

365 csodahaiku - Töltsd meg csodákkal az életed!

365 csodahaiku
Töltsd meg csodákkal az életed!

➤ Szívesen követnél valamilyen spirituális utat (például azt, amit A csodák tanítása mutat), de végül még sincs rá időd

➤ Elolvasol A csodák tanításából egy részt, de nem érted?  

➤ Belefogsz a leckék elvégzésébe, de egy idő után túl sok lesz, és abbahagyod?  

➤ Szeretnéd átadni az életed irányítását az isteni gondviselésnek, de nem tudod, hogyan tedd? 

➤ Örömmel meghallanád, amit a Szentlélek inspirációként üzen neked, de olyan, mintha csukva lenne a füled? 

Ezeket a helyzeteket előbb vagy utóbb mindannyian átéljük, mert mélységesen vágyunk arra, hogy összekapcsolódhassunk valódi, szellemi lényünkkel. Ez viszont csak akkor sikerülhet, ha ehhez megtaláljuk azt a formát, amely a leginkább illeszkedik hozzánk és az életünkhöz. 

Az évek során a meggyőződésemmé vált, hogy az egyik legmegfelelőbb forma az, ha minden egyes napon szánunk erre időt. Csak így érhető el, hogy régi mintáinkat valóban levetkőzzük, és a gondolkodásunk ténylegesen átalakuljon. 

Ez a garanciája annak, hogy egyre sokasodjon azoknak a pillanatoknak a száma, amikor a félelem helyett a csodákat és a szeretetet választjuk. 

Így a kérdés már csak az, hogy 

szeretnéd-e mindezt.

2020. szeptember 12., szombat

Mindent megkapsz, amikor adni kezdesz

Eddigi életünk szinte mindannyiunkat arra tanított, hogy amire vágyunk, abból hiány van, ezért folyamatosan küzdenünk kell azért, hogy megszerezzük. 
A csodák tanítása pedig arra kér, hogy fordítsuk meg ezt a gondolkodásmódot, és vegyük észre, hogy mindenből van bőven. 

Ezt pedig úgy tudjuk megtenni, ha elkezdünk adni. Minél többet adunk magunkból másoknak, annál inkább megengedjük, hogy hozzánk is megérkezzen, amit szeretnénk. 

Ezért ennek a hétnek az imája abban támogat, hogy könnyű legyen a hiányról a bőségre helyezni a figyelmedet, és ezzel olyan életet teremteni magadnak, amelyben végre megvalósulnak az álmaid. 

Mondd el ezt az imát magadért, és mindazokért, akik a héten az eszedbe jutnak. 

Isten törvényei mindig igazságosak, és mindig következetesek. Az adakozás által kapsz. Kapni azonban annyi, mint elfogadni, nem pedig megszerezni. Soha nem lehetséges az, hogy ne rendelkezz valamivel – az azonban lehetséges, hogy ne tudj róla. (A csodák tanítása TSZ. 9. II. 11:3-6.)

2020. szeptember 6., vasárnap

Ez az egyetlen és legfontosabb kérés

Hogyan imádkozzak? És egyáltalán, van értelme? Hallja Isten, amit mondok? 

Ezek is olyan kérdések, amelyek előbb-utóbb felmerülnek azokban, akik A csodák tanításának útjára lépnek – vagy bármilyen más spirituális útra, amely Istenhez kapcsolja őket. 

És igen, Isten hall minket, bár nem a szavainkat hallja, hanem azt az energiát és rezgést fogadja be, amit a szavak kimondása közben létrehozunk és sugározni kezdünk. 

A mai részletből pedig az derül ki, hogy mi az az egyetlen, egymondatos imádság, ami a legfontosabb mind közül. 

Ennek a hétnek az imája így abban támogat, hogy mostantól könnyű legyen ezzel az egyszerű imádsággal Istenhez, és az ő szeretetteljes, mindent eligazító energiájához kapcsolódnod. 

Mondd el ezt az imát magadért, és mindazokért, akik a héten az eszedbe jutnak. 

Kizárólag saját akaratod elég erős, elég méltó arra, hogy vezessen téged. E tekintetben éppoly szabad vagy, mint maga Isten, és mindig is ilyen szabad leszel. Kérjük hát az Atyát az én nevemben, hogy mindig segítsen emlékezned az Ő irántad érzett Szeretetére, és a te Iránta érzett szeretetedre. Ő soha nem tagadta meg e kérést, mert az egybeesik az Ő akaratával. (A csodák tanítása, TSZ. 4. III. 6:1-4.)

2020. augusztus 30., vasárnap

Nézz be a szőnyeg alá!

Amennyire vágyunk valamire, pont annyira félünk is tőle, hiszen egészen biztosan átalakítja az életünket. 

Általában ez a fura kettősség jellemző ránk: szeretnénk, ha a hiányzó dolgok az életünk részét képeznénk, de közben ragaszkodunk hozzá, hogy minden maradjon ugyanúgy, ahogyan most van. 

Ehhez hasonlóan, amikor spirituális útra lépünk, talán eszünkbe sem jut, hogy ez bizony nagy belső takarítással jár, és mindaz, amit eddig a szőnyeg alá söpörtünk, most előkerül. 

Ezért ennek a hétnek az imája abban fog támogatni, hogy legyen erőd felemelni minden szőnyeget, és bátran ránézni mindarra, ami ott van. Így lesz lehetőséged megtapasztalni, hogy mennyivel könnyebbé és örömtelibbé válik az életed attól, ha elengeded, ami eddig észrevétlenül visszatartott attól, hogy úgy élj, ahogy szeretnél.

Mondd el ezt az imát magadért, és mindazokért, akik a héten az eszedbe jutnak. 

Az igazság rohamléptekkel közeledik feléd, amióta meghívtad magadhoz. Ha tudnád, ki kísér választott utadon, lehetetlenné lenne a félelem. Ám nem vagy tisztában ezzel, mert hosszú és kegyetlen volt a sötétségbe tett utazásod, és mélyre merültél. Oly sokáig volt lehunyva a szemed, hogy egy pillanatnyi felnyílás nem elegendő ahhoz, hogy megadja neked az oly sokáig semmibe vett magabiztosságot. (A csodák tanítása, TSZ. 18. III. 3:1-4.)

2020. augusztus 23., vasárnap

Ettől a gondolattól minden helyrejön

De honnan van a félelem? Honnan van a bűntudat? Miért kell ezzel foglalkozni egyáltalán? 

Ezek olyan kérdések, amelyek mindenkiben felmerülnek, aki úgy dönt, hogy mélyebben tanulmányozni kezdi A csodák tanítását. Időbe telik, mire felismerjük, hogy mi az az alapvető tévedés, ami úgy keseríti meg az életünket, hogy észre sem vesszük. 

Ezért ennek a hétnek az imája abban támogat, hogy felismerd, majd elengedd ezt a téves gondolatot. Így szólhat ez a hét a megkönnyebbülésről, a felszabadultságról, és a vágyaid beteljesüléséről.

Mondd el ezt az imát magadért, és mindazokért, akik a héten az eszedbe jutnak. 

Bármilyen nevetségesnek tűnik is az ép, helyes állapotban létező elme számára Isten megtámadásának gondolata, ne feledkezz meg arról, hogy az ego nem ép. Az ego a tévképzetek rendszerét képviseli, és kiáll mellette. Ha az ego hangjára hallgatsz, hinned kell abban, hogy megtámadhatod Istent, és hogy elszakítottad Tőle az Ő egyik részét. Ezt a hiedelmet pedig mindig a megtorlástól való félelem követi, mert az általa kiváltott bűntudat olyan heves, hogy ki kell vetítened. (A csodák tanítása TSZ. 5. V. 3:8-11.)

2020. augusztus 16., vasárnap

Létezésed a legnagyobb kincs

Mindannyian tele vagyunk kétségekkel azzal kapcsolatban, hogy vajon jó úton járunk-e. 

Gyakran érzünk lelkiismeretfurdalást olyan helyzetek miatt, amelyekben nem úgy reagáltunk, ahogy szerettünk volna. 

Ha ilyenkor az egónkra hallgatunk, akkor csak egyre mélyebbre húz minket a bűntudat örvénye. 

Ezért ennek a hétnek az imája abban fog támogatni, hogy fokozatosan elengedj minden kétséget, és megérkezz a bizonyosságba, hogy – minden ellenkező híresztelés ellenére – semmit nem tudsz elrontani. Mindig a tőled telhető legjobbat és legtöbbet teszed, Isten pedig mélységesen szeret ezért. 

Mondd el ezt az imát magadért, és mindazokért, akik a héten az eszedbe jutnak. 

Ahogy képes vagy két hangot meghallani, éppúgy képes vagy kétféle módon szemlélni a dolgokat. Az egyik látásmód egy olyan képet, olyan bálványt mutat neked, amelyet félelmedtől vezéreltetve talán tisztelsz, ám soha nem fogsz szeretni. A másik látásmód csakis az igazságot láttatja veled, amit megértesz, és szeretsz majd. A megértés nagyrabecsülés, mert amit megértesz, azzal képes vagy azonosulni, és ha éned részévé teszed az adott dolgot, szeretettel elfogadod azt. Így teremtett téged Maga Isten: megértésben, nagyrabecsülésben és szeretetben. (A csodák tanítása TSZ. 7. V. 9:1-5.)

2020. augusztus 9., vasárnap

Erre indulj, ha jót szeretnél tenni


Mindannyiunkban mély vágy él arra, hogy valahogyan hozzájáruljunk ahhoz, hogy a világot jobb hellyé tegyük. 

Ám sokszor tanácstalanok vagyunk azt illetően, hogy mit is tehetnénk. Valami nagyra és mindent áthatóra gondolunk, pedig erre valójában nincs szükség. 

Ennek a hétnek az imája ezért abban fog támogatni, hogy felismerd a szerepedet ebben a nagy tervben, és örömmel átadd magad az ebből fakadó teendőknek. 
  Mondd el ezt az imát magadért, és mindazokért, akik a héten az eszedbe jutnak. 

  Mindenkinek ki kell vennie a részét a világ megváltásából, mert csak így ismerhetitek fel, hogy a világ megváltatott. A láthatatlant nem láthatod, ám ha látod a hatásait, tudomást szerezhetsz a létéről; ha látod a cselekedeteit, felismered majd a létezését, és e cselekedetek által megismered a lényegét. Az erősségeidet nem láthatod ugyan, ám bizonyosságot nyerhetsz létezésük felől, hiszen általuk vagy képes cselekedni, cselekedeteid eredményeit pedig bizony láthatod. (A csodák tanítása TSZ. 12. VII. 2.)

  2020. augusztus 2., vasárnap

  Így könnyű boldognak lenni

  Az egyik legizgalmasabb feladat az, hogy megengedjük magunknak saját nagyságunk felismerését. 

  Ez csak az után következhet be, ha már nem az egónkkal és nem a testünkkel azonosítjuk magunkat, hanem ráébredünk Isten teremtette, csodálatos szellemi lényünk valóságára. 

  Ezért ennek a hétnek az imája abban támogat, hogy elengedd azokat az ítéleteket, és azokat az – eddig fontosnak tartott – hiedelmeket, amelyek megnehezítették ezt. 

  Így ezen a héten lehetőséged nyílik arra, hogy – bármilyenek is legyenek a külső körülmények – megtapasztalhasd a tartós, felhőtlen boldogságot. 
   Mondd el ezt az imát magadért, és mindazokért, akik a héten az eszedbe jutnak. 

   Légy hát hajlandó arra, hogy egy pillanatra megszabadítsd az oltárt a reá helyezett dolgoktól, és bizony meglátod majd azt, ami valójában ott van. A szent pillanat nem a teremtés, hanem a felismerés pillanata. Mert a felismerést a látás és a felfüggesztett ítéletalkotás eredményezi. Csak így lehetséges, hogy önmagadba pillants, és meglásd azt, ami ott van, egyértelműen és minden zavartól, minden ítéletalkotástól mentesen. A meg nem történtté tétel nem a te feladatod, az azonban rajtad áll, vajon örömmel üdvözlöd-e azt, vagy sem. A hit és a vágy kéz a kézben járnak, mert mindenki abban hisz, amire vágyik. (A csodák tanítása, TSZ. 21. II. 8.)

   2020. június 15., hétfő

   Ez az út vezet az áradó bőséghez

   Vannak, akiknek természetes az, hogy mindenükből folyamatosan adnak, és vannak, akiknek nem az. Ha nehezen adunk, annak az az oka, hogy úgy véljük, ettől nekünk egyáltalán nem, vagy kevesebb marad. 

   Ezért ennek a hétnek az imája abban támogat, hogy átalakuljon benned az, ahogyan arra tekintesz, hogy mi is az, amit másoknak adsz. Ez a hét – és ez az ima – lehetőséget nyújt arra, hogy megtapasztald a valódi, állandó, és áradó bőséget.
    Mondd el ezt az imát magadért, és mindazokért, akik a héten az eszedbe jutnak. 
    Ha valamilyen anyagi dolgot osztasz meg valakivel, annak tulajdonjoga megoszlik köztetek. Ám ha egy eszmét osztasz meg, az nem lesz attól kevesebb. Bár teljes egészében átadod, továbbra is teljes egészében a tiéd marad. Ráadásul, ha a megajándékozott személy a magáénak fogadja el ezt az eszmét, megerősíti azt az elmédben, és az eszme tovább növekszik. Ha képes vagy elfogadni a gondolatot, miszerint a világ az eszmék világa, megszabadulsz az ego által az adakozást a veszteséggel kapcsolatba hozó hamis hiedelemtől. (A csodák tanítása, TSZ. 5. I. 1:10-14.)

    2020. június 7., vasárnap

    A szeretet mindent helyreigazít

    Utunk kezdetén még abban a hitben ringatjuk magunkat, hogy ha a környezetünkben bizonyos emberek megváltoznának, az rögtön boldoggá tenne minket. Idővel aztán felismerjük, hogy ezzel épp, hogy megfosztjuk magunkat a boldogságtól, mert valami vagy valaki mástól tettük függővé. 

    Ezért ennek a hétnek az imája abban támogat, hogy még egy lépéssel közelebb kerülj annak a megtapasztalásához, hogy mindenkire pont úgy van szükséged, ahogyan van. Így ezen a héten lehetőséged lesz rá, hogy megérkezz a szeretetbe, és finoman átadd magad a jelen pillanatnak. 
     Mondd el ezt az imát magadért, és mindazokért, akik a héten az eszedbe jutnak. 
     ­Veled együtt járulok a Szent Egység elébe, és az én észlelésemen keresztül Ő képes lesz áthidalni az apró hasadékot. Csak a testvéred iránt tanúsított hála ajándékát kérem cserébe. Elviszem Istenhez ezt az ajándékot éretted, mert tudom, hogy ha ismered testvéreidet, bizony megismered Istent. Ha hálás vagy testvérednek, Istennek vagy hálás azért, amit teremtett. Hálád által megismered testvéredet, és a valódi felismerés egyetlen pillanata által mindenki a testvéreddé lesz, mert mindegyikük a te Atyádtól való. A szeretet nem legyőz, de helyreigazít mindent. (A csodák tanítása TSZ. 4. VI. 7:1-6.)

     2020. május 31., vasárnap

     Ma ráhangolódhatsz az inspirációra

     Talán benned másképp él ez, de nekem a pünkösd napjai sokáig semmilyen tartalommal nem bírtak. Fogalmam sem volt róla, hogy mit jelent, mi történt akkor, és vajon miért fontos ez. 

     Ezen is A csodák tanítása változtatott: ahogy egyre inkább megértettem a Szentlélek jelentőségét, úgy lett egyre világosabb számomra, hogy mi a teendőm pünkösdkor: a kapcsolódás. Ezek a napok a legalkalmasabbak arra, hogy elmélyítsem a kapcsolatomat a Szentlélekkel, és a tőle folyamatosan érkező inspirációval. 

     2020. május 30., szombat

     Melyik az "igazi" A csodák tanítása?

     Most már három könyv is kapható, amelyek A csodák tanítása címet viselik, és amelyek kinézetre is hasonlók. Így nem is csodálkoztam, amikor a napokban megkérdezte tőlem valaki: 
     - Kriszta, akkor most melyik az igazi? És meg tudod mondani nekem, hogy melyik könyv mire való?  

     Ezért gondoltam arra, hogy mindegyikről elmesélem, hogy hogyan készült, mi van benne, és hogyan tudod őket a legjobban használni.  

     2020. május 25., hétfő

     Ilyen lehet a Mennyország

     Ahogy elkezdünk A csodák tanításával foglalkozni, bizonyos kérdésekre gyorsan választ kapunk, a más kérdésekre adott válaszokra pedig csak részletekben, lassabban derül fény. Ez utóbbiak közé tartozik az is, hogy vajon milyen a Mennyország? 

     Nyilvánvalóan nem a felhők fölötti légkörben kell elképzelnünk, ahogy talán korábban tettük. De akkor hol van? És milyen? Erre ad választ az a szövegrészlet, amelyet erre a hétre választottam neked. 

     A hét imája pedig abban fog támogatni, hogy egyre többször legyen alkalmad megtapasztalni azt a rendkívüli – szeretettel, békével és örömmel átitatott – állapotot, amely méltón viseli a jelzőt: mennyei. 
     Mondd el ezt az imát magadért, és mindazokért, akik a héten az eszedbe jutnak. 
     Figyelj, és talán ráérzel majd egy nem teljesen elfeledett állapotra, amely tán homályos, mégsem teljességgel ismeretlen számodra, akár egy dal, amelynek már elfeledted a címét, és arra sem emlékszel, mikor és hol hallottad. Nem él benned az egész dal, csupán egy melódiatöredék, amely nem kapcsolódik konkrét személyhez vagy helyhez. De e töredék is emlékeztet arra, milyen bájos volt a dal, milyen csodás körülmények között hallottad, és mennyire szeretted azokat, akik veled együtt hallgatták. Az egyes hangjegyek semmit sem jelentenek. Mégis megőrizted őket, nem önmaguk miatt, hanem hogy lágyan emlékeztessenek valamire – és bizony elsírnád magad, ha eszedbe jutna, milyen kedves volt számodra ez a dal. (A csodák tanítása, TSZ. 21. I. 6., 7:1-2.)

     2020. május 23., szombat

     Fordíts hátat a korlátozó hiedelmeidnek!

     A nagy hátraarc – ez volt a címe egy 1996-ban bemutatott amerikai romantikus filmdrámának. Jerry Maguire - a Tom Cruise játszotta főhős – egy napon ráébred, hogy ezentúl homlokegyenest más megközelítéssel szeretné végezni a munkáját, és ez a döntés az egész életét felforgatja. A sokasodó kihívások ellenére kitart az elhatározása mellett, a történet pedig boldog befejezéssel zárul. 

     Ugyanezt a nagy hátraarcot kívánja tőlünk A csodák tanítása is, amikor az egész világról való gondolkodásunkat fordítja a visszájára. Mostanáig úgy tudtuk, hogy az tesz minket boldoggá vagy boldogtalanná, amit a környezetünkben tapasztalunk. 

     2020. május 17., vasárnap

     Így fújd el a bánat felhőjét

     Amikor szürke, esős napra ébredek – amilyen ez a vasárnap délelőtt is volt -, időnként előfordul, hogy sötét gondolatok szegődnek útitársamul. 

     Szerencsére ma már pontosan tudom, hogy ez egy átmeneti állapot, és csak azért történhetett meg, mert nem voltam elég éber, és engedtem, hogy ezek a gondolatok teret nyerjenek. 

     Ezért ennek a hétnek az imája téged is abban fog támogatni, hogy 
     • ne ijedj meg ettől az állapottól, és 
     • hagyd, hogy jelen legyen, illetve, hogy 
     • könnyen áthelyezd a figyelmedet valódi, fénytől ragyogó lényedre, és így 
     • gyorsan megszabadulj a sötét gondolatoktól. 
     Mondd el ezt az imát magadért, és mindazokért, akik a héten az eszedbe jutnak. 
     Sétálj a világosságban, és ne lásd meg a sötét útitársakat, mert ők nem valók Isten Fiának, aki a fényből és a fényben teremtetett. Mindig körülvesz és mindig előragyog belőled a Nagy Fény. Hogyan is láthatnád hát meg a sötét útitársakat ilyen világosságban? Ha látod őket, az csak azért van, mert megtagadod a fényt. Ám inkább őket tagadd meg, mert a fény itt van, és tiszta az út. (A csodák tanítása, TSZ. 11. III. 4: 6-10.)

     2020. május 16., szombat

     Ez megszabadít az aggodalomtól

     Időbe telt felismernem, hogy valahányszor aggódni kezdek valamin, az legtöbbször semmilyen valóságtartalommal nem bír. Az aggodalmat mindig valamilyen elképzelt helyzet okozza, ami szinte sohasem következik be. 

     Így fokozatosan rászoktattam magam arra, hogy emlékezzek rá: ezek pusztán gondolatok, amelyek itt jönnek-mennek az elmémben. Jövés-menésük valójában nem jelent semmit. Az elképzelt, rémisztő valóságot leíró gondolataim nem jelentik azt, hogy mindez meg is fog történni. Ezek pusztán gondolatok, amelyeknek hagyom, hogy itt keringjenek az elmémben, és ezzel jól rám ijesszenek. 

     2020. május 11., hétfő

     Végtelen utazás a csodák földjén

     Végtelen utazás a csodák földjén
     online műhely
     A csodák tanítása teljes anyagának feldolgozásához

     Őszi kapunyitás: szeptember 1. 

     Jelentkezési határidő: augusztus 28. péntek, 15.00

     Tudod, mennyi ideig tartana A csodák tanítását az elejétől a végéig elolvasni úgy, hogy minden nap csak egyetlen bekezdéssel foglalkozol? Kiszámoltam: nagyjából 12 évig. 😀

     És mit gondolsz, miért számoltam ki? Mert pontosan ebbe fogtam bele 2020. június 1-én

     - De miért tennél ilyet? – érkezik a következő kérdés -. Hiszen már így is 17 éve foglalkozol vele! 

     Nos, erre több válaszom is van, amiket mindjárt elmesélek neked, és előtte nekem is vannak kérdéseim:

     2020. május 10., vasárnap

     Te is a kiválasztottak közé tartozol

     Talán amikor elolvastad a címet, te is erre gondoltál: Nem, én biztosan nem vagyok kiválasztott.

     Sokan úgy véljük, ez valami különleges állapot, amit csak különleges embereknek, különleges módon lehet elérni. Ám most kiderül, hogy egyáltalán nem erről van szó. 

     A hívás mindenkinek szól, és nekünk csak az a dolgunk, hogy meghalljuk, és igent mondjunk rá. 

     Ezért ennek a hétnek az imája abban támogat, hogy bátran nyisd meg a szíved a hívásnak, és felemelt fejjel, jól hallhatóan mondj igent. 

     Mondd el ezt az imát magadért, és mindazokért, akik a héten az eszedbe jutnak. 
     A mondatnak, miszerint „sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak”, úgy kellene hangoznia: „mindannyian hivatalosok, de kevesen hallják meg a hívást”. Következésképpen ők nem döntenek helyesen. A „kiválasztottak” nem mások, mint akik hamarabb jutnak helyes döntésre. Az ép elmével rendelkező emberek már most is képesek erre, és ők békét lelnek a szellemüknek. Isten csupán a béke állapotában ismer téged, és bizony ez a te valóságod. (A csodák tanítása, TSZ. 3. IV. 7:12-16.)

     2020. május 3., vasárnap

     Hányszor ítélkezel egy nap?

     - Hogyan hagyjak fel az ítélkezéssel?  - ezt kérdezik tőlem a leggyakrabban azok, akik már ráébredtek arra, hogy fontos lenne ezt a lépést megtenni. 

     A csodák tanítása egyszerű választ ad erre: azonnal abbahagyjuk az ítélkezést, amint felfogjuk, hogy valójában olyan keveset tudunk, hogy úgysem vagyunk képesek megfelelően megítélni az adott helyzetet vagy embert. 

     E felismerés utáni következő lépés pedig az, ha mindennek a megítélését a Szentlélekre hagyjuk, és tőle kérünk tanácsot abban is, hogy mit tegyünk. 

     Ezért ennek a hétnek az imája abban támogat, hogy benned is kialakuljon az ítéletek elhagyására vonatkozó szándék, majd pedig a lehető legtöbbször az eszedbe jusson, hogy a teendőidet az isteni gondviselésre bízd.

     Mondd el ezt az imát magadért, és mindazokért, akik a héten az eszedbe jutnak. 
     Az ítéletalkotás az összes többi védelmi eszközhöz hasonlóan egyaránt használható támadásra és védekezésre, sebzésre és gyógyításra. Bizony mondom, az egónak meg kell ítéltetnie, és könnyűnek kell találtatnia. Hozzá való hűséged, oltalmazásod és szereteted nélkül nem létezhet. Hagyd hát, hogy megítéltessék, és vond meg tőle hűségedet és szeretetedet, és ne oltalmazd többé. (A csodák tanítása, TSZ. 4. IV. 8. 7-10.)