2012. november 27., kedd

HOGYAN LESZ VÉGE A VILÁGNAK?A címben feltett kérdés sokakat foglalkoztat mostanában, és a Csodakurzus-csoport legutóbbi találkozóján is felmerült. Arról beszélgettünk, vajon lehetséges-e, hogy valóban bekövetkezik az a néhány napos sötétség, és áramszünet, és minden egyéb leállása, amiről néhány – az interneten körbejáró – írás szól.

A Kurzus tanításaiból kiindulva arra jutottunk, hogy semmi nem lehet valóságos, aminek a célja a félelem felkeltése, mivel  

a félelem maga sem valóságos.

Aztán eszembe jutott, hogy olvastam én már erről az A Course in Miracles-ben is. A könyvben ugyanis a Diákok tankönyvén és a Szövegen kívül van még egy harmadik rész is, a Tanítók kézikönyve. Ez a 92 oldalas anyag olyan kérdésekre válaszol, melyek nagy valószínűséggel felmerülnek mindenkiben, aki elvégzi a Kurzust, valamint a könyvekben használt néhány alapfogalmat tisztázza.

Ebből az anyagból már közzétettem itt egy részt, itt találod: Bevezetés.

Most pedig a 14. fejezetet nyújtom át neked, amelynek a címe ez:


HOGYAN LESZ VÉGE A VILÁGNAK?

1. Valóban véget érhet valami, ami el sem kezdődött? A világ illúzióként végzi, hiszen úgy is jött létre. Mégis, ez a vég a kegyelem illúziójáról szól majd. A teljes, mindenkire vonatkozó, határtalanul gyengéd megbocsátás illúziója fogja beborítani, elrejtve mindent, ami ördögi, befedve minden bűnt, véget vetve ezzel a bűntudatnak, örökre. Így lesz tehát vége a bűntudat világának, mivel nincs többé feladata, így eltűnik. Az illúziókat az a hiedelem szüli, hogy céljuk van; szükségletet elégítenek ki, vagy beteljesítenek egy vágyat. Mihelyt felismerjük céltalanságukat, többé nem érzékeljük őket. Nyilvánvalóvá válik haszontalanságuk, és eltűnnek. Hogyan, ha nem így, lehetne véget vetni az illúzióknak? Szembesítettük őket a valósággal, a valóság pedig nem látta létezésüket. Pusztán keresztülnézett azon, aminek semmi értelme nincs.

2. Amíg a megbocsátás teljessé nem válik, a világnak van célja. Otthon, ahol a megbocsátás megszülethet, majd növekedhet, erősebbé, és mindent átfogóvá válhat. Itt van szükség rá, itt kell táplálni. Ő a gyengéd Megváltó, aki ott születik, ahol létrejött a bűn, és valódinak tűnik a bűntudat. Itt van az Ő otthona, mivel itt van rá a legnagyobb szükség. A világ végét hozza magával. Az Ő Hívására válaszolnak Isten tanítói, amikor a csendben Őhozzá fordulnak, hogy Igéjét befogadják. A világnak akkor lesz vége, amikor az Ő ítélete által minden benne lévő helyesen megítéltetik. A szentség áldását magán hordozva éri el a világ a végét. Akkor van vége a világnak, amikor eltűnik az utolsó, bűnre vonatkozó gondolat is. Nem lesz lerombolva, sem megtámadva, még csak megérintve sem. Látszólagos létezése egyszerűen megszűnik. 

3. Természetesen ez látszólag nagyon, nagyon messze van még. Valóban rendkívül hosszú távú célnak tűnik az, hogy „eltűnjön az utolsó, bűnre vonatkozó gondolat is”. Ám az idő mozdulatlan, és megvárja, amíg Isten tanítóinak célja beteljesedik. Nem marad egyetlen, bűnre vonatkozó gondolat sem, mihelyt bármelyikük elfogadja a Jóvátételt önmaga számára. Semmivel sem egyszerűbb egyetlen bűnt megbocsátani, mint megbocsátani az összeset. A nehézségi fokok illúziója egy olyan korlát, melyet Isten tanítójának meg kell tanulnia meghaladni, és maga mögött hagyni. A megszabadulást teljessé teszi a pillanat, amikor Isten egy tanítója egyetlen bűnt teljes mértékben megbocsát. Képes vagy ezt felfogni? Nem; ez értelmetlen minden itt lévő számára. Mégis, ez az utolsó feladat ahhoz, hogy az egység helyreállhasson. Szemben áll a világ gondolkodásával, ám ugyanez érvényes a Mennyországra is. 

4. A világnak akkor lesz vége, amikor gondolkodási rendszere teljes mértékben megfordul. Addig pedig mindig lesznek érzékeny részei ennek a gondolkodásnak. A végső leckét – amely elhozza a világ végét – nem képesek felfogni azok, akik még nem készültek fel a világ elhagyására, és korlátainak meghaladására. Ebben a lezáró feladatban tehát mi a feladata Isten tanítójának? Pusztán azt kell megtanulnia, hogyan közelítse meg; hogy hajlandó legyen a megtanulandó lecke irányába haladni. Pusztán arra van szüksége, hogy bízzon benne: ha Isten Hangja azt mondja, ennek a leckének a megtanulására képes, akkor legyen is rá képes. Nem kell sem nehéznek, sem könnyűnek beállítania a feladatot. Tanára rámutat a leckére, ő pedig bízik benne, hogy Tanítója azt is meg fogja mutatni, hogyan kell azt megtanulni.   

5. A világ végét nagy öröm kíséri majd, mivel most bánat borítja. Amikor megérkezik az öröm, a világ célja megszűnik. A világ békében múlik el, mivel most háború szaggatja. Hiszen mi lehet a világ célja, amikor megérkezik a béke? A világnak kacagva lesz vége, mivel most könnyek mossák. Ki tud tovább sírni ott, ahol mindenki nevet? És egyedül a teljes megbocsátás hozhatja el mindezt, hogy megáldja a világot. Áldások közepette távozik, mivel nem úgy végződik, ahogyan elkezdődött. Isten tanítóinak az a feladata, hogy a poklot Mennyországgá változtassák, mivel olyan dolgokat tanítanak, melyekben  a Mennyország tükröződik. Most pedig ülj egy kicsit csendben, és valódi alázatosságodhoz fordulva ismerd fel, hogy képes vagy mindarra, amit Isten vár tőled. Ne légy gőgös és ne mondd, hogy nem vagy képes az Ő Saját tantervét elsajátítani. Az Ő Igéje máshogy szól. Meglesz az Ő Akarata. Nem történhet másképpen. És légy hálás azért, hogy ez így van. 

(Fordításomat nyugodtan használd fel, és add továbbEz esetben kérlek, hogy az írásodat egészítsd ki ezzel: Forrás: Sarkadi Kriszta www.csodautas.com. Köszönöm.)

2012. október 2., kedd

LEGYEN MEG A TE AKARATOD: MA BOLDOG LESZEK ...


- Amiről egy családban nem beszélnek, az a gyerek számára nem létezik - így szólt a pszichológiai meghatározás, és én rögtön be is tudtam azonosítani, mi minden az, amiről csak felnőttkoromban szereztem tudomást, illetve bővebb információt. 

Az egyik ilyen téma Isten volt. Soha nem beszéltünk róla: sem arról, hogy van, sem arról, hogy nincs. Senki nem érvelt sem mellette, sem ellene. Fogalmam sem volt, mi fán terem ez az egész. Homályosan sejtettem, hogy a vallásnak és az egyháznak van hozzá köze, de nem láttam az összefüggést. 

Rémlik, mintha kisiskolás koromban néha elvittek volna a helyi templomba hittan órára, de abból is csak a bibliai történetek némelyikére emlékszem.

Később az a benyomásom támadt, hogy Isten olyasvalaki, akitől félni kell. Itt-ott felbukkantak az ismert mondások:
 • Isten nem ver bottal. (Miért, verni szokott?)
 • Ember tervez, Isten végez. (Vagyis nem lehet az, amit én szeretnék?)
 • Add meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. (Adnom kell valamit? Mit? És miből?)
Eljutottam néhány egyházi esküvőre, és ott lehetetlennek tűnő dolgokat kellett Isten nevében megfogadniuk azoknak, akik épp összekötni kívánták az életüket. 

Így aztán nem csoda, hogy jelentős ellenállás alakult ki bennem mindennel, ami Istennel kapcsolatos. 

Igen ám, de egyszer csak gyanútlanul önismereti útra léptem. Elkezdett foglalkoztatni, hogy ki vagyok, milyen vagyok, mi a dolgom. Miért viselkedem úgy, ahogy, és hogyan változtathatok azon, amin szeretnék? 

Azóta azt is megtudtam, hogy az önismeretnek két alapvető szintje van:

1. Először  arra vágyunk, hogy megismerjük a személyiségünket, az egónkat, azt, aki ebben a világban képvisel minket.
2. Amikor ebben már egy bizonyos szintre eljutottunk, szinte magától megjelenik a vágy arra, hogy ennél mélyebbre menjünk, és megismerjük valódi lényünket, a bennünk élő Istent. 

Én is így jártam. Amikor pedig éppen a legerősebb volt bennem a vágy erre, természetesen megjelent a számomra legmegfelelőbb tanítás: az A Course in Miracles.

Ebben pedig egy csodálatos hírre leltem: Isten nem bánt: szeret. Azzal szerzem neki a legnagyobb örömet, ha jól vagyok; boldog vagyok; örömömet lelem az életben. Ő pedig minden tőle telhetőt (és lássuk be: ez azért elég sok valakitől, aki mindenható ...) megtesz annak érdekében, hogy engem boldognak lásson. 

Nekem csak annyi dolgom van, hogy "ne álljak keresztbe" a saját boldogságomnak, és lebontsam magamról azokat a régi beidegződéseket és korlátozó hiedelmeket, amelyek arról próbálnak meggyőzni, hogy az élet küzdelem; az élet szenvedés. 

Ennek azért is örültem különösen, mert 1995 legvégén egy különleges pillanatban megfogalmazódott bennem, hogy mi is a dolgom ebben az életemben:

Magamat és a többi embert boldogan élni tanítom. 

Nagy bajban lettem volna, ha egy általam oly fontosnak és hívogatónak tartott tanítás épp az ellenkezőjét állítja ... Ma már azt is tudom, hogy ez nem is lehetséges: mély meggyőződésemmé vált, hogy az emberlét célja az öröm és a boldogság megtapasztalása. Így minden, ami ennek az ellenkezőjét állítja csak szemfényvesztés annak érdekében, hogy tudatlanok, s így irányíthatóak maradjunk.

Már akkor éreztem, hogy nagyon fontos a sorrend: először magamat kell képessé tenni erre, mert csak így tudom mutatni az utat azoknak, akik szintén a boldogság ösvényét választják. (Mivel ezt is választani kell, mint mindent. Ezt jelenti a szabad akarat: szabadságodban áll megválasztani, hogyan akarod érezni magad ...)

Így aztán a Csodakurzus 365 gyakorlata közül az egyik kedvencem épp a századik: ez szinte végig arról szól, hogy Isten akarata a számunkra nem más, mint a boldogság. Néhány bekezdéssel lejjebb olvashatod a vonatkozó idézeteket is. 

Előtte pedig szeretném felhívni a figyelmedet egy programra, amit a másik weboldalamon, az igazabolszerelem.hu-n hirdettem meg. A címe: 


Ha magát a Csodakurzust éppen most nem végzed, de mégis szívesen tennél annak érdekében, hogy a saját boldogságodhoz közelebb juss, akkor gyere, csatlakozz hozzánk! Október 17-vel kezdődően 9 héten át minden szerdán 18.00-20.00-ig találkozunk. A részletekért kattints ide >>>!

Ne feledd: maga Isten is azt akarja, hogy maradéktalanul boldog légy. Ráadásul nem csak temiattad, hanem mindenki más miatt is, akivel csak találkozol:

"Isten Akarata az, hogy tökéletesen boldog légy. Miért döntenél úgy, hogy szembehelyezkedsz az Ő Akaratával? A tervének megvalósításában vállalt szerepedet azért őrizte meg számodra, hogy lényed helyreálljon az Ő Akarata szerint. Ez a szerep épp annyira nélkülözhetetlen része az Ő tervének, mint amennyire a te boldogságodnak. Örömöd teljes kell, hogy legyen azért, hogy tervét megértsék mindazok, akikhez Ő elküld téged. Ragyogó arcodban felismerik a feladatukat, boldog nevetésedben meghallják Isten hívását.

Isten tervének valóban nélkülözhetetlen része vagy. Nem teljes az Ő öröme a tiéd nélkül. A mosolyod nélkül nem menthető meg a világ. Amíg szomorú vagy, a fény, amelyet Isten Maga jelölt ki a világ megmentésének eszközéül, homályos és fakó; és senki nem nevet, mert csakis a tiédet visszahangozhatja bárki kacagása. 

Isten tervének valóban nélkülözhetetlen része vagy. Ahogy világosságod megnöveli a Mennyekben ragyogó fényt, úgy örömöd a földön arra szólít fel minden lelket, hogy engedjék el minden bánatukat, és foglalják el a helyüket melletted, Isten tervének részeként. Isten hírnökei örömteliek; örömük meggyógyítja a bánatot és a kétségbeesést. Ők bizonyítják, hogy Isten Akarata az: tökéletesen boldog legyen mindenki, aki sajátjának fogadja el Atyja ajándékait.

Ma nem engedjük meg magunknak a szomorúságot. Mivel, ha megtesszük, nem sikerül ellátnunk feladatunkat, amely Isten tervének és látóképességünknek is nélkülözhetetlen része. A szomorúság annak a jele, hogy szívesebben játszanál egy másik szerepet ahelyett, amit Isten jelölt ki számodra. Így aztán nem sikerül megmutatnod a világnak, hogy milyen csodálatos is az a boldogság, amit Ő neked szánt. És így azt sem ismered föl, hogy már meg is kaptad.

Ma megpróbáljuk megérteni, hogy a feladatunk az öröm. Ha szomorú vagy, a feladatod beteljesítetlen, így veled együtt az egész világ nélkülözi az örömöt. Isten arra kér: légy boldog, hogy az egész világ láthassa, mennyire szereti az Ő Fiát, és nem akarja, hogy a bánat csökkentse az örömét, sem azt, hogy a szorongató félelem megzavarja a békéjét. Ma Isten hírnöke vagy. Az Ő boldogságát viszed mindenkinek, akire rápillantasz; az Ő békéje érint meg mindenkit, aki rád néz, és boldog arcodról az Ő üzenetét olvassa le. 

Ma úgy készülünk fel erre, hogy ötperces gyakorlásaink alatt megérezzük, amint a mi vágyunk, és az Isten Akarata szerinti boldogság felébred bennünk. Kezdd azzal, hogy elismétled a mai állítást: Az én szerepem Isten megszabadulás-tervének nélkülözhetetlen része. Majd ismerd fel, hogy a te szereped az, hogy boldog légy. Csak ezt kérjük tőled, és bárki mástól is, aki szeretné elfoglalni a helyét Isten hírnökei között. Gondold végig, hogy ez mit jelent. Valóban tévesen hitted azt, hogy áldozatra van szükség. Isten terve szerint mindig csak kapsz; sohasem kell veszítened, vagy áldozatot hoznod, vagy meghalnod.

Most próbáljuk megtalálni azt az örömöt, amely nekünk és az egész világnak is megvilágítja Isten Akaratát. A te dolgod megtalálni itt és most. Ezért jöttél. Legyen a mai nap az, amikor sikerül!" (A Course in Miracles, Diákok tankönyve/100.)

Szeretettel,

Sarkadi Kriszta

2012. szeptember 5., szerda

AZ ÚJ KEZDET

Sokszor, sok helyen beszéltem már az életünket eddig irányító régi, és az átalakulást kísérő új paradigmákról. Ezekről részletesen olvashatsz egy másik blogom egy régebbi írásában, itt: Az örömteli fordulat időszakát éljük.  

Ezeket a gondolatokat felelevenítve jutott eszembe beilleszteni ide az A Course in Miracles Szövegének 30. fejezetéből (AZ ÚJ KEZDET) az első alfejezetet, amelynek címe: 

A DÖNTÉS SZABÁLYAI. 

Arról szól ugyanis, mit tehetünk mi magunk annak érdekében, hogy együtt áramoljunk ezzel a változással, és a tőlünk telhető legteljesebb módon átadjuk az irányítást a nálunk hatalmasabb és bölcsebb erőnek. Íme:

Bevezetés

1. Mostantól az új kezdet lesz a tananyag fókuszpontjában. A cél világos, ám speciális eszközökre van szükséged az eléréséhez. Célba érésed sebessége egyetlen dologtól függ: hajlandóságodtól minden egyes lépés gyakorlására. Mindegyik segít egy kicsit, valahányszor megpróbálkozol vele. Ezen lépések összessége fog elvezetni az ítélkezés álmától a megbocsátás álmához, valamint ahhoz, hogy magad mögött hagyd a fájdalmat és a félelmet. Mindez nem új információ számodra, mégis, most még inkább tűnik jó ötletnek, mint olyan szabálynak, mely meghatározza a gondolataidat. Ezért egy kicsit gyakorolni kell őket ahhoz, hogy olyan szabályokká váljanak, amelyek szerint az életedet éled. Most arra törekszünk, hogy szokás legyen belőlük, így a rendelkezésedre állhatnak minden helyzetben.

I. A döntés szabályai

1. A döntések folyamatosak. Nem mindig ismered fel, amikor egy döntés létrejön. Ám, ha egy kicsit gyakorolsz azokkal, amelyeket észreveszel, akkor elkezd megformálódni egy minta, amely a többire is érvényes. Nem bölcs dolog aggodalmaskodni minden egyes lépés felett. A megfelelő minta, amelyet tudatosan alkalmazol minden ébredéskor, épp megfelelő lesz. Ha pedig az ellenállásod erős, az elkötelezettséged pedig gyenge, akkor még nem állsz készen. Ne harcolj önmagaddal. De gondold végig, hogyan szeretnéd tölteni a napodat, és mondd el magadnak, hogy van egy módja annak, hogy éppen ez a nap, éppen így történjen meg. Majd újra próbáld meg, hogy olyan legyen a napod, amilyennek szeretnéd.

2. (1.) A folyamat ezzel kezdődik:

Ma nem egyedül hozom a döntéseimet.

Ez azt jelenti, hogy azt választod: nem leszel a megítélője annak, hogy mi a teendő. Ám azt is jelenti, hogy nem fogod megítélni a helyzeteket sem, amelyekre reagálnod kell. Mivel, ha megítéled őket, te vagy az, aki meghatározza a szabályokat, melyek alapján reagálsz. És ebben az esetben egy másik válaszadási lehetőség mindenképpen zűrzavart, bizonytalanságot, és félelmet okoz.

3. Ez most a legfőbb problémád. Még mindig először elhatározol valamit, és ez után döntesz úgy, hogy megkérdezed: mi most a teendő? És amit hallasz, talán nem oldja meg a problémát abban a formájában, ahogy először láttad. Ez félelemhez vezet, mivel ellentmond az észlelésednek, és ezért megtámadva érzed magad. Majd haragos leszel. Vannak szabályok, melyeket követve mindez nem történik meg. De az elején előfordul, amíg meg nem tanulsz hallani.

4. (2.) A nap folyamán bármikor, amikor eszedbe jut, és lehetőséged nyílik egy csendes pillanatban az elmélyülésre, újra mondd el magadnak, hogy milyen napot szeretnél: az érzéseket, amiket át akarsz élni; a dolgokat, amiket szeretnél, hogy megtörténjenek veled; mindazt, amit szeretnél megtapasztalni; majd mondd el az alábbiakat:

Ha nem egyedül hozom a döntéseket, ez a nap fog megadatni nekem.

Ez a két lépés – ha megfelelően gyakorlod – arra szolgál, hogy hagyd magad irányítani, félelem nélkül, mivel így nem történik az meg, hogy először a szembenállás jelentkezik, ami már önmagában is egy problémává válik.

5. Ám egy ideig még lesznek alkalmak, amikor az ítéletet már meghoztad. Ekkor a megérkező válasz támadást provokál, hacsak nem rakod gyorsan rendbe az elmédet, hogy egy olyan választ kérhess, ami működik is. Tudd, ez a helyzet csak akkor áll elő, ha nem voltál hajlandó lecsendesedni, kérni és megvárni a választ. Vagyis egyedül döntöttél, anélkül, hogy ismerted volna a kérdést. Most – mielőtt újra kérdezel – gyors helyreállításra van szükséged.

6. (3.) Újra idézd fel, hogy milyen napot szeretnél, és vedd észre, melyik történés az, amely nem képezi a vágyad részét. Majd figyeld meg, hogy felvetettél egy kérdést, amelyre saját kereteid szerint adtad meg a választ. Ezután mondd el ezt:

Nincs kérdésem. Elfelejtettem, mit válasszak.

Ez eltörli az általad felállított kereteket, és lehetővé teszi, hogy a válasz megmutassa neked: mi is volt valójában a kérdés.

7. Próbáld meg késedelem nélkül alkalmazni ezt a szabályt, bármekkora is az ellenállásod. Hiszen máris haragossá váltál. Egyre növekszik a félelmed attól, hogy más választ fogsz kapni - nem azt, amire a te kérdésed kérdez -, egészen addig, amíg azt hiszed, egy olyan napot szeretnél, amelyben a te válaszod érkezik meg a te kérdésedre. Ezt pedig nem fogod megkapni, mert tönkretenné a napot azzal, hogy elrabolná tőled azt, amire valóban vágysz. Ezt nehéz lehet elfogadni, hiszen már egyedül meghatároztad a kereteket, amelyek egy boldogan eltöltött napot eredményeznek számodra. Ám ez a döntés felülírható, egyszerű, elfogadható módszerekkel.

8. (4.) Ha annyira ellenállsz a befogadásnak, hogy még a kérdésedet sem tudod elengedni, elkezdheted az alábbi módon megváltoztatni az elmédet:

Legalább arról dönthetek, hogy nem tetszik, amit most érzek.

Ez ugyanis nyilvánvaló, és megfelelően kikövezi az utat a következő, könnyű lépésnek.

9. (5.) Miután eldöntötted, hogy nem tetszik, amit érzel, mi lehetne könnyebb, mint az alábbi módon folytatni:

Ezért remélem, hogy tévedtem.

Ez csökkenti az ellenállás érzését, valamint arra emlékeztet, hogy a segítséget nem tukmálja rád senki: ez olyasvalami, amire vágysz, és amire szükséged van, mert nem tetszik, amit éppen most érzel. Ez az apró nyitás elegendő lesz arra, hogy képes légy megtenni a további lépéseket, és megérkezhessen hozzád a segítség.

10. Most fordulóponthoz érkeztél, mert felismerted, hogy előnyöd származik abból, ha kiderül: döntésed nem helyes. Egészen idáig abban hittél, a boldogságot akkor éred el, ha igazad van. Ám mostanra már megértetted: jobban jársz, ha tévedtél.

11. (6.) E mákszemnyi bölcsesség elegendő ahhoz, hogy tovább léphess. Nem kényszerít senki, pusztán abban reménykedsz, hogy megkapsz valamit, amire vágysz. Tökéletes őszinteséggel mondhatod:

Másként akarom ezt látni.

Most már másként gondolsz a napra, és visszaemlékszel, hogy mi az, amit valóban akarsz. A rendeltetését már nem homályosítja el az az őrült hiedelem, hogy a célja az, hogy igazad legyen akkor is, amikor tévedtél. Így válik benned tudatossá, hogy készen állsz kérdezni, mivel nem születhet ellentét akkor, ha azt kéred, amit akarsz, és észreveszed, hogy ez az, amit kérsz.

12. (7.) Ez az utolsó lépés az ellenállás megszűnésének tudomásulvétele, azért, hogy a segítség megérkezhessen. A nyitott elme kinyilvánítása, amely nem bizonyos még, ám hajlandó megmutatkozni:

Talán másként is lehet ezt látni. Mit veszíthetek, ha megkérdezem?

Most már tehát feltehetsz egy értelmes kérdést, így aztán a válasz is értelmes lesz. Nem fogsz küzdeni ellene, mivel már látod, hogy te leszel megsegítve általa.

13. Nyilván világos, hogy könnyebb boldogságban tölteni a napot, ha a boldogtalanságnak meg sem engeded, hogy felbukkanjon. De ehhez gyakorolnod kell a szabályokat, amelyek megvédenek a félelem támadásaitól. Amikor ezt elérted, az ítélkezés szomorú álma örökre véget ér. De addig gyakorolnod kell a szabályokat azért, hogy ez valóban megtörténhessen. Ezért vegyük át még egyszer az első döntéseket, amelyekről az imént beszéltünk.

14. Elmondtuk már, hogy elkezdhetsz egy boldog napot azzal az elhatározással, hogy nem hozol egyedül döntéseket. Önmagában ez egy valódi döntésnek tűnik. Ugyanakkor nem tudsz egyedül döntéseket hozni. Az egyetlen valódi kérdés az, hogy mit választasz: mivel hozod a döntéseidet. Valójában ez minden. Így aztán az első szabály nem kényszer, hanem egy egyszerű tény egyszerű kijelentése. Bármit is határozol, a döntést nem egyedül hozod. Vagy bálványokat, vagy Istent választod társadul a döntésben. A segítséget vagy az Anti-Krisztustól vagy Krisztustól kéred, és amelyiküket választod, csatlakozik hozzád, és megmondja, mi a teendő.

15. A napod nem véletlenszerűen történik. Az határozza meg, amit választottál, amivel megéled, valamint ahogyan a barátod – akinek a tanácsát kérted – a te boldogságodat elképzeli. Mindig tanácsot kérsz, mielőtt bármiről is képes lennél dönteni. Értsd meg ezt, és látni fogod, nincs itt semmi kényszer, semmi alapja az ellenállásnak, hogy szabad lehess. Nem lehet megszabadulni attól, aminek meg kell történnie. És, ha azt gondolod, hogy lehet, akkor tévedsz.

16. A második szabály is egy tény. Ugyanis neked és tanácsadódnak egyet kell értenetek abban, hogy mit akarsz, mielőtt az megtörténik. Ez a megállapodás teszi lehetővé az összes dolog számára, hogy megtörténjen. Semmi nem jöhet létre valamiféle egység nélkül, legyen az egység az ítélkezés álmával, vagy egység Isten Hangjával. A döntéseknek épp azért vannak eredményeik, mert nem elszigeteltségben születnek. Te és a tanácsadód közösen hozzátok őket, önmagad és a világ számára is. A napot, amit kívánsz, felajánlod a világnak, mivel olyan lesz, amilyennek kérted, és a tanácsadód hatalmát fogja megerősíteni a világban. Kinek a királysága számodra ma a világ? Hogyan döntesz, hogyan szeretnéd tölteni a napodat?

17. Kettőre van szükség a boldogság megteremtéséhez a mai napon, hogy aztán ezt az egész világ megkaphassa. Kettőnek kell megértenie, hogy nem dönthetnek egyedül ahhoz, hogy mindenkihez garantáltan eljusson az öröm, amelyet kértek. Megértették az alaptörvényt, amely erőt ad a döntéseknek, és felruházza őket minden lehetséges hatalommal. Ehhez kettőre van szükség. E kettő egyesül, mielőtt a döntés megszülethetne. Legyen ez az egyetlen emlékeztető, amit megtartasz az elmédben, és olyan napod lesz, amilyet szeretnél, amit –miközben átéled – felajánlasz a világnak. A világról szóló ítéleted lekerült róla, amikor úgy döntöttél, hogy egy boldog napot akarsz. És amit kapsz, azt adod.

Ha van kedved egy jókedvű és elszánt csoport részeként megélni (és ezzel könnyedebbé és örömtelibbé tenni) önmagad számára az új kezdetet, akkor gyere, tarts velünk! 

Mivel az idén szeptemberben induló csoport már telt házas, legközelebb 2013 januárjában indulunk egy éves, közös utazásra a kurzus 365 gyakorlatával úgy, hogy minden hónapban együtt töltünk egy teljes napot (szombaton vagy vasárnap). 

Kattints ide >>>, olvasd el a részleteket, és csatlakozz hozzánk (az itt szereplő - idei - dátumok természetesen változni fognak). Legyen ez számodra is


Szeretettel,

Sarkadi Kriszta

Fordításomat nyugodtan használd fel, és add tovább, ám ez esetben kérlek, hogy az írásodat egészítsd ki ezzel: Forrás: Sarkadi Krisztina, www.csodautas.com. Köszönöm.

2012. augusztus 28., kedd

EGY CSODÁS ÉV, EGYÜTT

Telt házas! A következő csoport 2013 januárjában indul.

Sokáig azt gondoltam, majd akkor indítok újabb egy éves csoportot, amikor a könyv hivatalos fordítása megjelenik. Ám ez mindig csak tolódik (a legújabb időpont: 2013 ősz), a hívás viszont erős: egyre gyakrabban bukkan fel egy-egy ismerős vagy ismeretlen, és kérdezi meg tőlem: 
- Kriszta, a te csoportod mikor indul?

Ráadásul 2012 első félévében annyira remekül mulattunk a Szerdai csodák összejövetelein, hogy egyre erősödött bennem a vágy arra, hogy ismét elkötelezzem magam az egy éves folyamat mellett - mindazokkal, akiknek kedvük van velem tartani ebben. 

Ez alkalommal egy különlegességgel is bővítem találkozóink programját, erről is olvashatsz az alábbiakban.

Szeptemberben indulunk, gyere, tarts velünk te is!

Időpont: Minden hónapban egyszer, vasárnap,  10.00-18.00-ig.


Miről szól?

Az A Course in Miracles című könyv 1976-ban jelent meg először angol nyelven az Egyesült Államokban. Azóta számtalan nyelvre lefordították, és több millióan olvasták. Egyedisége abban rejlik, hogy 365 meditációs gyakorlatot tartalmaz, minden napra egyet. 

Amikor egy-egy ilyen részt elolvasol, azt tapasztalod, hogy maga az elmélet ismerős: hallottad, vagy olvastad már máshol is. Ám amikor napi rendszerességgel elvégzed a kapcsolódó gyakorlatokat, ez a tudás valóban az életed részévé válik, és alapvetően átalakítja mind a gondolkodásodat, mind az érzékelésedet. 

Ehhez persze egyáltalán nincs szükség csoportra, mert a gyakorlatokat otthon végzed: reggel és este szükséges rászánnod néhány percet. Mégis, világszerte és Magyarországon is számtalan csoport alakult, mert együtt sokkal örömtelibb, könnyebb és biztonságosabb átélni mindezt, mint egyedül. 

A négyhetente egyszer, egy teljes napra találkozó csoportban tehát
 • ismerkedünk és játszunk;
 • megbeszéljük a folyamatban átélt örömöket és kihívásokat;
 • segítjük és támogatjuk egymást;
 • meditációban emeljük a rezgésszintünket;
 • választ kapunk a kérdéseinkre;
 • pozitív energiával töltődünk fel;
 • hasonlóan gondolkodó, nyitott, bátor emberek között vagyunk;
 • új barátokra teszünk szert.

Kinek szól?

Amikor 2003-ban meghirdettem az első olyan csoportot, amelynek az volt a célja, hogy rendszeresen találkozva egy év alatt elvégezzük mind a 365 gyakorlatot, a meghívóban így fogalmaztam: "különleges tanítás, elszánt haladóknak". Az elszántságra azért volt szükség, mert mégiscsak arról volt szó, hogy egy teljes évre elköteleződünk egy számunkra egyelőre ismeretlen folyamat mellett. És azért a haladókat hívtam, mert megéreztem, hogy mindannyiunk életében nagy változások elindítója lesz ez az anyag, és szerettem volna, ha olyanok vannak a csoportban, akik nem rémülnek meg ettől; akik átéltek már néhány kisebb-nagyobb változást; és szívesen beleengedik magukat szellemi útjuk egy újabb örvényébe. 

Az azóta eltelt 9 évben az emberiség tudatváltásának folyamata rendkívüli mértékben felgyorsult, így az A Course in Miracles tanításai is egyre több mindenki számára hangzanak ismerősen. Egyre többen vannak, akikben tudatosodott, hogy mindaz, ami történik, spirituális fejlődésünk előmozdítását célozza, és egyre többen vannak azok is, akik ennek érdekében bátor és határozott lépéseket tesznek. 

Ez az egy éves találkozó-sorozat neked szól, ha
 • spirituális fejlődésed fontos a számodra;
 • szerepeidet letéve, szeretnél megérkezni valódi önmagadhoz;
 • boldog és teljes életet akarsz élni;
 • mélyen vágysz rá, hogy összekapcsolódj az isteni vezettetéssel;
 • szívesen vagy egy jókedvű, támogató közösség tagja;
 • önmagad átalakításán keresztül örömmel teszel azért, hogy együtt egy jobb világot teremtsünk.
  

Miért érdemes eljönnöd?
 
Akár tudatában vagyunk, akár nem, egy új emberi faj van kialakulóban. Eddigi feladatunk a túlélés volt, amelyben az érzékelés 5 módja segített minket: a látás, a hallás, a szaglás, a tapintás, az ízlelés. Ezen keresztül váltunk képessé arra, hogy külső környezetünket uralni tudjuk. 

Ezzel a "feladattal" kész vagyunk, eljött a továbblépés ideje. Az új ember sokérzékűvé válik, vagyis egyre nagyobb szerepet kap az életünkben az intuíció, a megérzés, a belső hallás, a belső látás, illetve sok olyan képesség, amelyekről még nem is tudunk. Mindez automatikusan történik, mindenkivel, mivel az evolúció része.  

Ám az, hogy mit kezdünk mindezzel, ismét a szabad akaratunkon múlik. A többérzékű ember feladata már nem a külső környezet uralása, hanem épp ellenkezőleg: belső világunk feltérképezése, valamint olyan kapcsolatok kialakítása, amelyben spirituális fejlődésünk megvalósulhat. 

Aki továbbra is a külvilágot szándékszik uralni, akaratlanul is romboló erőket mozgat meg. A fejlődés egyetlen módja a többérzékűség kialakulásának elősegítése mellett a spirituális fejlődés melletti mély elköteleződés. 

Számomra az A Course in Miracles az a spirituális ösvény, amely egyértelműen befelé vezet, és amely mindig tiszta és világos útmutatással szolgál, amikor elbizonytalanodom. Ha tagjává válsz lelkes csapatunknak, biztos lehetsz benne, hogy nem csak saját fejlődésedet állítod "gyorsítópályára", hanem az egész emberiség felemelkedését is elősegíted.

Ráadásul eközben rendkívül jó társaságban leszel. Az ilyen csoportokban csupa olyan ember vesz részt, aki bátran, nyitottan és alkalmanként kellő öniróniával beszél a saját útjáról. Ezért amellett, hogy rengeteget tanulunk egymástól, sokat nevetünk is közben, remekül érezzük magunkat, és feltöltődve, jókedvűen távozunk.Miről lesz szó? Mi fog történni?

Mivel havonta egyszer találkozunk, minden alkalommal szánunk időt arra is, hogy önmagunkkal, és a többiekkel újra és újra megismerkedjünk. 

Beszélgetünk arról, kire milyen hatással vannak a gyakorlatok; hol érzékelünk elakadást; mi az, ami segít ilyenkor. 

Ha szükséges, együtt értelmezzük a szövegnek azon részeit, amelyek nem teljesen világosak. 

Mindezek eddigi csoportjaimnak is a részei voltak, most azonban még valamivel szeretném kiegészíteni ezeket az együtt töltött időszakokat. 

Évekkel ezelőtt Szigeti Antal honlapján böngészve jutottam el az orindaben.com (angol nyelvű) weboldalra, ahol egy kincsesbányára leltem. Rengeteg, rendkívül színvonalas, vezetett meditáció vásárolható itt meg, amelyeket azonnal elkezdtem lefordítani, és a saját életemben, illetve a különböző témákban vezetett csoportjaimban felhasználni. Kivétel nélkül, mindegyiknek nagyon erős a hatása. 

"Egód meghaladása" a címe annak a meditáció-sorozatnak, amelyről úgy érzem,  kiváló segítséget fog nyújtani számunkra ebben az egy éves folyamatban. Már a címe is sok félreértést tisztáz: az egót nem kell sem legyőzni, sem elpusztítani, egyszerűen csak meghaladni azt a korlátokkal telezsúfolt életet, amelyet eddig biztosított nekünk. Amikor ugyanis identitásodat, és tudatosságodat isteni éned helyett az egód határozza meg, nem áll rendelkezésedre egy olyan nyugodt középpont, amely a kiegyensúlyozottságodat és a békédet biztosíthatná egy állandóan változó világban.  Így olyan vagy, mint egy kis hajó, amit kényükre-kedvükre dobálnak az óceán hullámai.

Amikor viszont identitásodat és tudatosságodat isteni énedre alapozod, többé már nem a kis hajó vagy, hanem maga az óceán. Képes vagy összehangolódni a fénnyel és a szeretettel, ami valójában vagy, függetlenül attól, milyen energiák vesznek körül. Elengeded a hatalmi harcokat, és képes vagy a békét és a harmóniát választani. Elengeded a múltat, és egyre kevesebb lesz az életedben a félelem és az aggodalom. A bizalmad egyre nő, ahogy egód helyett egyre inkább isteni éneddel azonosulsz. 

Mivel az egy éves kurzus egyik célja az, hogy "rászoktasson" a napi rendszerességű meditációra - vagyis az isteni énünkkel való kapcsolatfelvételre -, ezt fogja csodálatos módon előkészíteni az a 12 különböző meditáció, amiket egy-egy alkalommal átélünk.


Mire számíthatsz?

Így fogalmaz Kenneth Wapnick, a kurzus egyik legrégebbi ismerője, és tanítója:

Ez a kurzus nem a szeretetről szól, sem arról, ami pozitív. Nem arról szól, hogyan legyenek csodálatos megtapasztalásaink, vagy csodálatos érzéseink. Ezt a kurzust átélve kapcsolatba kerülsz a negatív érzéseiddel és a negatív tapasztalataiddal, mert ezek akadályozzák, hogy tudatában légy Isten Szeretetének. Amikor képes vagy ránézni a saját negativitásodra, valamint Istennel és mindenki mással való szembenállásodra (amely nem más, mint a különlegesség dicsőítése), és mindezt anélkül teszed, hogy elítélnéd magad érte, végre abbahagyod az igazság megtagadását. Semmissé teszed, ami sohasem létezett. És ami ezek után megmarad, az a Szeretet, amely mindig is jelen volt.  

Az egy éves folyamat hatására tehát
 • ránézel mindarra, ami az életedben hamis, és mindarra, ami valódi; 
 • elengeded, amire már nincs szükséged; 
 • kitisztulnak a kapcsolataid;
 • elfogadóbbá válsz;
 • nyugodtabbá válik az életed;
 • többet mosolyogsz és nevetsz;
 • tisztábban látod, hogy mi a dolgod a világban;
 • több szeretetet leszel képes adni és elfogadni;
 • belső erőre teszel szert;
 • magabiztosabbá válsz;
 • egyre tisztábban hallod és egyre gyakrabban követed belső hangod útmutatásait.


Kinek nem való?

Bizonyos értelemben ez a könyv újrafogalmazza a főbb világvallások bölcsességének alapigazságait. A Kurzus anyaga azonban spirituális tanítás – nem pedig egy újabb vallás. Bár keresztény terminológiát használ, alaptermészete ökumenikus, valamint kijelenti, hogy „egyetemes hittudomány nem létezik, azonban a világméretű megtapasztalás nem csak lehetséges, hanem szükséges is”. A Kurzus nem nevezi magát az „egyetlen útnak”, sőt világosan megfogalmazza, hogy csak egy, a személyes átalakulást elősegítő, több ezer „egyetemes tanulóösvény” közül. Ezért ha mély elköteleződéssel hiszel abban, hogy a te vallásod az egyetlen követendő út, és személyes támadásnak veszed, ha más ösvényekre is fény derül, akkor jobb, ha más társaságban töltöd ezeket a napokat.


Mikor lesznek a találkozók?

Négyhetente vasárnap, 10.00-18.00-ig, az alábbiak szerint:

2012
1. Szeptember 23.
2. Október 21. (vasárnap) vagy október 23. (kedd, ünnepnap)
3. November 18.
4. December 16.

2013
5. Január 13.
6. Február 10.
7. Március 10.
8. Április 7.
9. Május 5.
10.  Június 2.
11. Június 30.
12. Július 28.
13. Augusztus 25.


Miért épp ezen a helyszínen?

22 éve vezetek csoportokat, és azóta érlelődik bennem, hogy milyen lenne a számomra ideális helyszín. Régi álmom valósult meg az idén nyáron, amikor egy kis lakásból létrehoztam a saját helyemet, az ÖrömSzigetet.

A meleg színek, a puha padlószőnyeg, a sok párna és takaró, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy játékos, laza, nevetős napot töltsünk el együtt kényelmesen, miközben a lehető legkomolyabb témákat vitatjuk meg.

Mivel itt mindenütt szőnyeg van, cipő nélkül leszünk, és a szőnyegen, párnákon ülünk. Így, ha gondolod, hozz kényelmes öltözéket, és a lábadra egy meleg zoknit vagy puha papucsot.


Kinek a fordítását használjuk?

Az enyémet. Ide kattintva olvashatsz arról, hogyan történt meg velem mintegy "véletlenül" az, hogy a 365 gyakorlatot angolról magyarra fordítottam. Ide kattintva pedig arról tudhatsz meg többet, hogyan kezdődött el, és hol tart ma a hivatalos fordítás. 

Az azóta eltelt időben örömmel döbbentem rá, milyen sokan vannak, akiket valóban érdekel egy ilyen mélységesen átalakító erejű, spirituális tanítás. Számtalan hálálkodó levelet vagy szóbeli megerősítést kaptam  azoktól, akik megvásárolták tőlem ezt az anyagot, és így nem kellett hosszú éveket várniuk arra, hogy életük szerves részévé tehessék a mindennapi gyakorlatozást. 

Ugyanakkor annak is örülök, hogy a hivatalos fordító nem én vagyok, hanem olyasvalaki, akinek a fordítás valóban a szakmája. Így, ha vétettem is néhány hibát, azok a végső változatban már nem lesznek benne.Mennyibe kerül?

Mivel a csoportban olyanok is lesznek, akik a gyakorlatok fordítását már korábban megvásárolták tőlem, a részvételi díjat kétfelé bontottam.  

Egy nap részvételi díja 12.300,- Ft, amennyiben szükséged van az általam fordított anyagra. Így a 13 alkalomra elosztva lesz lehetőséged kifizetni az 5 kis füzetbe összefűzött, 500 oldalnyi szöveget. Az első találkozón megkapod az első füzetet (1-63. gyakorlatokkal), aztán kb. kéthavi rendszerességgel a többit, aszerint, hogyan haladsz vele.

Ha már rendelkezel a fordításommal (vagy esetleg máséval), vagy az angol eredetit használod, és nincs szükséged az én anyagomra, akkor a részvételi díj számodra 11.000,- Ft/ alkalom.


A jelentkezés módja

Ha szeretnél részt venni a csoportban, kérlek ide kattintva >>> írj nekem egy e-mailt, amiben add meg az alábbiakat:
 • Neved
 • A választott részvételi díj összege
 • E-mail címed
 • Telefonszámod
 • Számlázási név
 • Számlázási cím
 • Megjegyzés
Ez után minden további tudnivalót megírok neked egy válasz e-mailben.

Ha pedig további kérdésed van, akkor hívj nyugodtan itt: 36 20 935 4144.

Várlak!

Szeretettel,

Sarkadi Kriszta 

2012. január 23., hétfő

SZERDAI CSODÁK

Egész egyszerűen fülig beleszerettem az A Course in Miracles szellemiségébe már első pillantásra is (amikor először belelapoztam a könyvbe), aztán ez a szerelem tovább mélyült, ahogy egyre többet és többet ismertem meg a részletekből. Sokszor érzem úgy, hogy nem tudok betelni azzal a bölcsességgel és derűvel, ami ebből a tanításból árad, és nagy örömet okoz minden pillanat, amit azzal tölthetek, hogy mindezt megoszthatom másokkal is. Most, hogy a könyv magyar nyelvű megjelenése kézzelfogható közelségbe került, boldogan elevenítem fel veletek együtt mindazt, amit e tanítás hatására eddig átéltem, és átélek ma is.

Időpont: Négyhetenként szerdán, 18.00-20.00-ig.
Helyszín: Édesvíz Könyvesbolt és Kávézó, 1067. Budapest, Teréz krt. 45. (Térképhez kattints ide!)


Miről szól?

Úgy tűnik, a könyv magyar megjelenése végre célegyenesbe érkezett, és 2012 végén vagy 2013 elején a kezünkben tarthatjuk a magyar fordítást. Ezt megünnepelendő, Novák András, az Édesvíz Kiadó tulajdonosának felkérésére egyéves előadássorozatot indítok az A Course in Miracles tanításaiból. Négyhetente szerdán azért találkozunk két órára, hogy a Szöveg egy-egy alfejezetéből kiindulva arról beszélgessünk,
 • kinek, mit jelentenek a felbukkanó fogalmak;
 • ki, hogyan halad saját spirituális útján;
 • milyen kihívásokkal találkozunk ezen az úton;
 • hogyan támogat mindebben az A Course in Miracles;
 • milyen aktuális tanítással szolgál a Szövegnek azon részlete, amivel foglalkozunk éppen.

Kinek szól?

Amikor 2003-ban meghirdettem az első olyan csoportot, amelynek az volt a célja, hogy hetente találkozva egy év alatt elvégezzük mind a 365 gyakorlatot, a meghívóban így fogalmaztam: "különleges tanítás, elszánt haladóknak". Az elszántságra azért volt szükség, mert mégiscsak arról volt szó, hogy egy teljes évre elköteleződünk egy számunkra egyelőre ismeretlen folyamat mellett. És azért a haladókat hívtam, mert megéreztem, hogy mindannyiunk életében nagy változások elindítója lesz ez az anyag, és szerettem volna, ha olyanok vannak a csoportban, akik nem rémülnek meg ettől; akik átéltek már néhány kisebb-nagyobb változást; és szívesen beleengedik magukat szellemi útjuk egy újabb örvényébe. 

Most, amikor négyhetente egyszer, két órára találkozunk, akkor nincs szükség ekkora elszántságra. Szívesen látom azokat is, akik már ismerik az anyagot valamennyire; azokat is, akik már végigvezették magukat  az egyéves folyamaton; és azokat is, akik szinte semmit sem tudnak erről a tanításról, egyszerűen csak kíváncsiak és nyitottak az újra.
  

Miért érdemes eljönnöd?

1. Először is azért, mert rendkívül jó társaságban leszel. Az ilyen beszélgetésekben csupa olyan ember szokott részt venni, aki bátran, nyitottan és alkalmanként kellő öniróniával beszél a saját útjáról. Ezért amellett, hogy rengeteget tanulunk egymástól, sokat nevetünk is közben, remekül érezzük magunkat, és feltöltődve, jókedvűen távozunk.

2. A találkozókon a Szöveggel foglalkozunk, ráadásul a frissen elkészült, hivatalos fordítást kapjuk meg hozzá (bár egyelőre szerkesztetlen formában). Tehát mi leszünk az elsők, akik a Szöveg egy-egy részletéhez elsőként hozzájuthatunk. 

3. Bár a könyv fogalmazásmódjának megértése időnként nehéznek tűnik, mégis rendkívüli bölcsesség és derű sugárzik belőle. Így minél többet foglalkozol vele, annál inkább áthatnak téged is ezek a minőségek.
Miről lesz szó? Mi fog történni?

A szerdai találkozókon az A Course in Miracles Szövegének 5. fejezetét kezdjük el tanulmányozni, amelynek a címe: 

Gyógyulás és teljesség. 

Azért választottam ezt a fejezetet, mert már egy ideje rádöbbentem, hogy valójában ahhoz, hogy boldogan éljünk, semmi másra nincs szükségünk, mint meggyógyítani magunkban azokat sebzettségeket, amelyek akadályozzák bennünk a szeretet áramlását. Ha valóban képesek lennénk szeretettel fordulni önmagunk, a többi ember, valamint minden - az életünkben kialakuló - helyzet felé, akkor könnyedség és öröm töltené ki a mindennapjainkat. Ebben a folyamatban fognak támogatni azok a felismerések, amelyek az anyag közös értelmezése közben érkeznek meg hozzád. 

Február 1. Bevezető. I. A Szent Szellem hívása
Ebben az első beszélgetésben arról lesz szó, mit jelent a gyógyulás, és miből veszed észre, hogy megtörtént. Egyáltalán - mi az, amit meg kell gyógyítanunk, és hogyan? Kit/mit nevez a Kurzus Szent Szellemnek, és hogyan, miért érdemes kapcsolatba lépni vele? Mit jelent a Jóvátétel, és mit értünk Fiúság alatt? Gyere el, ha szeretnéd megtapasztalni azt a felemelő energiát, amely ebből a különleges tudásból árad! 

Február 29. II. Isten Hangja
A második beszélgetésben azokról a hangokról lesz szó, amelyek az elménkben egyszerre beszélve próbálnak meg hatást gyakorolni ránk. Melyikük közülük Isten hangja? Honnan lehet felismerni? Miért érdemes rá hallgatni? Egyáltalán érdemes-e? Mit hoz az életünkbe, ha erre vagy arra a hangra hallgatunk? Gyere el, ha szeretnéd megtudni, hogyan adhatod át magad a magasabb szintű vezettetésnek! 

Március 28. III. Aki elvezet a megszabaduláshoz 
Mit jelent a megszabadulás, vagyis az üdvözülés? Hogyan vezethet a megszabaduláshoz az, ahogyan a többi emberhez viszonyulunk? Mi a jelentősége a dolgok megértésének? Miért nem mehetünk végig az úton egyedül? Miért fontos folyamatosan a belső békére törekedni? Mi a szerepe mindebben a Szent Szellemnek? Gyere el, ha fontos számodra a kapcsolati harmónia, és az önmagadban megteremthető béke!

Április 25. IV. Tanítás és gyógyítás
A szeretet és a félelem nem léteznek egymás jelenlétében. Minél kevesebb benned a félelem, annál több a szeretet. Ma arról fogunk beszélgetni: hogyan juthatunk el a félelem-nélküliséghez? Mi a valódi jelentése annak a jézusi mondásnak, hogy "ha megütnek, fordítsd oda a másik orcádat is"? Mi a különbség tanítás és gyógyítás között? Miért fontos továbbadni mindent, amit tudunk? Gyere el, ha szívesen adsz egyre nagyobb teret az életedben a szeretetnek!

Május 23. V. Így használja az ego a bűntudatot
Mi az ego célja? Mit akar elérni azzal, hogy állandóan bűntudatot próbál ébreszteni benned? Honnan származik a bűntudat? Hogyan kapcsolódik a szétválasztottsághoz? Hogyan akadályozza meg az egység létrejöttét? Mi történik, ha az ego helyett Istenhez kapcsolódunk? Mitől szűnik meg a szenvedés? Hogyan hat a gondolkodásunk testünk egészségére? Miben áll a választás szabadsága? Gyere el, ha szeretnéd tudni, hogyan tehetsz különbséget az egód és Isten gondolatai között.

Június 20. VI. Idő és örökkévalóság
A valóságunk az örökkévalóság, mi mégis újra és újra az idő korlátait választjuk. Hogyan változtathatunk ezen? Mi az értelmezése az "amint vetsz, úgy aratsz" mondásnak? Hogyan engedhetjük el a sérelmeink mentén kialakuló bosszúvágyat? Az egónkat nem kell és nem is lehet elpusztítani - ebben a világban szükségünk van rá. Mi hát akkor a teendő annak érdekében, hogy kivonjuk magunkat a hatása alól? Gyere el, ha szeretnéd megérteni és megtapasztalni az időtlenséget!


Kinek nem való?

Bizonyos értelemben ez a könyv újrafogalmazza a főbb világvallások bölcsességének alapigazságait. A Kurzus anyaga azonban spirituális tanítás – nem pedig egy újabb vallás. Bár keresztény terminológiát használ, alaptermészete ökumenikus, valamint kijelenti, hogy „egyetemes hittudomány nem létezik, azonban a világméretű megtapasztalás nem csak lehetséges, hanem szükséges is”. A Kurzus nem nevezi magát az „egyetlen útnak”, sőt világosan megfogalmazza, hogy csak egy, a személyes átalakulást elősegítő, több ezer „egyetemes tanulóösvény” közül. Ezért ha mély elköteleződéssel hiszel abban, hogy a te vallásod az egyetlen követendő út, és személyes támadásnak veszed, ha más ösvényekre is fény derül, akkor jobb, ha más társaságban töltöd ezeket a szerda estéket. 


Miért Szerdai csodák a címe?

A csodák – mint a szeretet kifejeződései – teljesen természetesen történnek. Az őket inspiráló szeretet a valódi csoda. Ebben az értelemben minden, ami szeretetből fakad, csoda. Minden csoda az életet jelenti, és Isten az élet létrehozója. Az ő Hangja fog téged mindenben irányítani. Mindent elmond neked, amit tudnod kell. A csodák természetesek. Amikor nincsenek, az annak a jele, hogy valami elromlott. Mindenkinek joga van a csodákhoz, de először meg kell tisztulni. A csoda egyfajta változás. Ahogy a szeretet összes kifejeződése – melyek valójában mind csodálatosak -, ez a változás is megfordítja a fizikai törvényeket. Több szeretetet hoz mind az átadónak, mind a befogadónak.

Ez a részlet a Szöveg első fejezetéből való, ahol a csodák 50 alapelvéről olvashatunk. (Ide kattintva >>> elolvashatod a többit is.) 

A találkozóknak azért adtam a Szerdai csodák címet, mert biztos vagyok benne, hogy nem csak magukat a beszélgetéseket fogjuk csodának megélni, hanem találkozásaink számtalan újabb csodát generálnak mindannyiunk életében.

Mennyibe kerül?

A Szerdai csodákra a belépő egy alkalomra 2.000,- Ft, amit a helyszínen tudsz megvásárolni, akár kezdés előtt, akár korábban, ha biztosra akarsz menni, vagy ha éppen arra jársz.

Szeretettel várlak!