2024. március 28., csütörtök

Mi a feltámadás?


"Roppant egyszerűen fogalmazva a feltámadás nem más, mint a halál felett aratott győzelem. Az újbóli ébredés, az újjászületés, amely során teljes mértékben megváltozik a véleményünk e szó jelentéséről. A feltámadás által elfogadjuk azt, ahogy a Szentlélek látja a világ célját, elfogadjuk a Vezeklést önmagunk és az egész világ számára. A feltámadás a nyomorúság álmainak vége, a Szentlélek végső álmának boldog tudatossága. Isten ajándékainak felismerése. 

A feltámadás az álom, amelyben tökéletesen működik a test, mivel a kommunikáció az egyetlen feladata. A tanulás a feltámadás leckéjével ér majd véget, mert e tanítás minden tanulást beteljesít és meghalad. A feltámadás által hívjuk fel Istent az utolsó lépés megtételére. A feltámadás által ér véget minden egyéb cél, érdek és kívánság. A feltámadás a Fiúnak az Atya iránt érzett, egyedül igaz vágyakozása. 

A feltámadás a halál tagadása, mivel a feltámadás maga az életigenlés. Visszájára fordítja a világi gondolkodásmódot. Így felismerjük, hogy az élet maga a megváltás, és hogy bármilyen fájdalom és nyomorúság maga a pokol. Így többé már nem félünk majd a szeretettől, de örömmel üdvözöljük azt. Eltűnnek a bálványok, és szabadon felragyog majd a világra Isten emlékezete. Krisztus arcát fogjuk látni minden élő dologban, és semmi nem marad tovább sötétben, de mindent beborít a megbocsátás fénye. Nem lesz több bánat a világban. Elérkezik a Mennyország öröme. 

Itt ér véget a tananyag. Innentől kezdve nincs már szükség további útmutatásra. A látás teljes mértékben helyreigazításra került, és semmissé tétettek a tévedések. Értelmetlenné lett minden támadás, és elérkezett a béke. Valóra váltottad tananyagunk célkitűzését. Hiszen a Mennyek Országa felé irányítod a gondolataidat, és elfordulsz a pokoltól. Minden vágy beteljesedett, mert milyen kérdés maradhatna megválaszolatlanul ezután, mi lehetne még tökéletlen? Szerteárad a világban az utolsó illúzió, hogy mindent megbocsátva a támadások helyébe lépjen. Sikeresen visszájára fordítottuk a világi gondolkodásmódot. Már semmi nem mond ellent Isten Igéjének. Semmi nem áll ellentmondásban az igazsággal, amely így végre elérkezhet hozzánk. És bizony nem kell majd sokat várnunk az igazság elérkeztére, ha egy ilyen világba hívjuk meg. 

Minden élőlény szíve várakozásteljesen elcsendesedik majd, mert tudjuk, hogy hamarosan elérkezik az örökkévaló dolgok ideje. A halál nem létezik. Isten Fia örökké szabad. És szabadsága jelenti a félelem végét. Immár egyetlen hely sincs a földön, ahol elrejtőzhetnének a beteges illúziók, a félelem álmai és a mindenségről alkotott téves elképzelések. Mindent eláraszt a fény, és e fényben minden dolog célja átalakul és megértésre kerül. Mi, Isten gyermekei pedig felkelünk a porból, és meglátjuk, mily tökéletesen bűntelenek vagyunk. A Mennyország dala tölti be a világot, amely végre felemeltetik, és eljut az igazságra. 

Megszűnik minden megkülönböztetés. Eltűnnek a különbségek, és végre Önmagára tekint majd a Szeretet. Milyen egyéb látványra lenne még szükség ezután? Mit érhetne még el a látomás? Megláttuk Krisztus arcát, az Ő bűntelenségét, az Ő minden forma és minden cél mögött ott rejlő Szeretetét. Bizony szentek vagyunk, mert felszabadított minket az Ő szentsége! És mi magunkénak fogadjuk el ezt a szentséget, mert valóban a miénk az. Örökön-örökké olyanok leszünk, amilyennek Isten megteremtett, és nem vágyunk másra, csak hogy miénk legyen az Ő Akarata. Hiszen semmivé tűntek az Ő Akaratától eltérő akaratról alkotott illúzióink, mert ráleltünk a cél egységére. 

E dolgok mind csak ránk várnak, de még nem állunk készen arra, hogy örömmel üdvözöljük őket. Amíg akár csak egyetlen elmét is gonosz álmok tartanak hatalmukban, addig valós marad a pokol gondolata. Isten tanítóinak célja az, hogy felébresszék az alvó elméket, és lássák, hogyan veszi át álmaik helyét Krisztus arcának látomása, hogyan lép az áldás a gyilkosság gondolatának helyébe, és hogyan múlik el testvéreiktől az ítélkezés, hogy csak Az alkosson már ítéletet, Akinek ez a feladata. Mert az Ő utolsó ítélete által helyreáll majd Isten szent Fiának igazsága. A Fiú megváltást nyer, hiszen meghallotta Isten Igéjét, és megértette annak jelentését. Megszabadul, mert hagyta, hogy Isten Hangja kinyilatkoztassa az igazságot. És feltámad majd vele együtt mindenki, akit korábban meg akart feszíteni, hogy együtt készüljenek fel a találkozásra Istennel". (A csodák tanítása, Tanári kézikönyv 28.)

A kiemelések tőlem származnak, az eredeti szövegben nem szerepelnek. 

Nyomtatható formátum letöltése itt: LETÖLTÉS >>>

Ez a részlet A csodák tanításának az alábbi kiadásából való: A Course in Miracles combined volume (Third Edition) 2007, magyar kiadás: Édesvíz Kiadó 2013. Ha szeretnéd a teljes könyvet megvásárolni, a könyvesboltokban kapható. Legolcsóbban a kiadótól tudod beszerezni, itt: https://edesviz.hu.  A teljes e-könyv is kapható már itt: https://bookline.hu.

Szeretettel,

Sarkadi Kriszta Töltsd le A csodák tanításának 365 leckéjét és 
egy szeretetmeditációt, így
kezdj el te is már most 
csodákkal teli életet teremteni magadnak!


Tovább olvasnál? Csemegézz kedvedre itt:  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése